Phim thể loại Hành Động

Dục Vọng Đen Tối (Phần 2)
Dục Vọng Đen Tối (Phần 2)
Dark Desire (Season 2) (2022)
Trọn Bộ
Huyền Thoại Vikings: Valhalla
Huyền Thoại Vikings: Valhalla
Vikings: Valhalla (2022)
Trọn Bộ
Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 2)
Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ (Phần 2)
The Rising Of The Shield Hero (Season 2) (2022)
Trọn Bộ
Những Điệp Viên Hết Thời (Ngựa Chậm)
Những Điệp Viên Hết Thời (Ngựa Chậm)
Slow Horses (2022)
Trọn Bộ
Anh Hùng Thiết Quyền
Anh Hùng Thiết Quyền
The Righteous Fists (2022)
Trọn Bộ
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 3)
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 3)
Jurassic World Camp Cretaceous (Season 3) (2021)
Trọn Bộ
Thế Giới Khủng Long: Thuyết Hỗn Mang
Thế Giới Khủng Long: Thuyết Hỗn Mang
Jurassic World: Chaos Theory (2024)
Trọn Bộ
Cương Thi Cổ Sát
Cương Thi Cổ Sát
The Zombies (2024)
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 4)
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 4)
Jurassic World Camp Cretaceous (Season 4) (2021)
Trọn Bộ
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 2)
Thế Giới Khủng Long: Trại Kỷ Phấn Trắng (Phần 2)
Jurassic World Camp Cretaceous (Season 2) (2021)
Trọn Bộ
Chàng Trai Chọi Cả Thế Giới
Chàng Trai Chọi Cả Thế Giới
Boy Kills World (2023)
Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime (Phần 3)
Lúc Đó Tôi Đã Chuyển Sinh Thành Slime (Phần 3)
That Time I Got Reincarnated As A Slime (Season 3) (2024)
Tập 7 Đang chiếu
Cuộc Chiến AI
Cuộc Chiến AI
Atlas (2024)
Tứ Vương 2
Tứ Vương 2
4 Kings 2 (2023)
Golden Kamuy
Golden Kamuy
Golden Kamuy (2024)
Quái Vật Số 8
Quái Vật Số 8
Kaiju No. 8 (2024)
Tập 6 Đang chiếu
Garouden: Cô Lang Chi Đạo
Garouden: Cô Lang Chi Đạo
Garouden: The Way of the Lone Wolf (2024)
Trọn Bộ
Ngôi Trường Xác Sống
Ngôi Trường Xác Sống
All of Us Are Dead (2022)
Trọn Bộ
Sự Thật
Sự Thật
Real (2017)
Thâm Uyên Cự Thú
Thâm Uyên Cự Thú
The Monster in the Abyss (2024)